Odporúčaná montáž plotov LUKAPLOT od spoločnosti LUKABETON s.r.o.

Vážený zákazník, firma LUKABETON pozná iba dva druhy montáže:


1, LACNÁ MONTÁŽ : je použitého málo betónu, jamy na betonáž sú plytké, výsledkom je , že ploty nie sú stabilné a hlavne je krátka životnosť plotu... táto montáž je vhodná k poľským nekvalitným plotom, k plotom ktoré nie sú riadne certifikované, sú bublinové, popraskané, drsné poprípade sú zakúpené bez dokladov čo využívajú výrobcovia a okrádajú zákazníkov už pri ich výrobe... Na lacnú montáž sa ľudia dajú zlákať nízkou cenou, čo o pár rokov oľutujú!!


2, KVALITNÁ MONTÁŽ :pre kvalitné ploty typu LUKAPLOT.

  • Dlhodobá životnosť plotov je výrobcom zaručená pri správne prevedenej a kvalitnej montáži
  • Výkopové práce pri výške plotu 1,8 m môžu byť v hĺbke 0,7m
  • Výkopové práce pri výške plotu 2,1m môžu byť v hĺbke 0,8m

Pri montáži treba brať do úvahy aj terén v ktorom sa oplotenie stavia, môže byť pieskový, podmáčaný, vo svahu, na náveternej strane a podľa toho sa rozhodnúť pre rozmer a hĺbku výkopových prác. Hĺbky výkopových prác a betonárskych prác uvedené v tejto našej odporúčanej montáži sú vhodné najmä v južných oblastiach Slovenska. Pre severnejšiu časť Slovenska odporúčame robiť výkopové práce o 10-20 cm hlbšie, nakoľko v týchto oblastiach premŕza zemina do väčších hĺbok. Naše betónové dosky sú pevné, ale krehké preto manipulovať s nimi treba opatrne, zbytočne neprenášať. Pri prenášaní nosiť v polohe na "KANT" v tejto polohe sú 12x pevnejšie.